Struktūra

VADĪBA

EDMUNDS GRĪNBERGS

(Valdes priekšsēdētājs)

Amatā no 2001.gada 10.maija

SOLVITA EMSIŅA

(Valdes priekšsēdētāja vietniece)Valdes locekle - Amatā no 2001.gada 10.maija līdz 2017. gada 11.maijam

Valdes priekšsēdētāja vietniece - Amatā no 2017. gada 11.maija. Atkārtoti ievēlēta no 2020. gada 1. jūlija.

SILVIJA RABKĒVIČA

(Valdes locekle) Valdes priekšsēdētāja vietniece - Amatā no 2011.gada 31. janvāra līdz 2017.gada 11. maijam.

Valdes locekle - Amatā no 2017. gada 11.maija. Atkārtoti ievēlēta no 2020. gada 1. jūlija.