Uzkrājuma noguldījums

Uzkrājuma noguldījumu konts ir Sabiedrības biedru brīvo naudas līdzekļu noguldījums līdz konkrētam termiņam vai līdz noteiktas summas uzkrāšanai.

             Noguldījuma veids
 Minimālā summa (EUR)
              Termiņš
  Gada % likme (EUR)
 Uzkrājuma (ar konta papildināšanu)
                 50.0024 mēneši
                1.0%