Uzkrājuma noguldījums

Uzkrājuma noguldījumu konts ir Sabiedrības biedru brīvo naudas līdzekļu noguldījums līdz konkrētam termiņam vai līdz noteiktas summas uzkrāšanai.

             Noguldījuma veids Minimālā summa (EUR)         Termiņš            Gada % likme (EUR)
Uzkrājuma (ar konta papildināšanu)                 50.0024 mēneši                2.0%

*Gada procentu likmes spēkā no (11.10.2023.).