KREDĪTS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDEI

  • Kredīts (līdz 25% no pašu kapitāla)  – līdz 15 000 EUR;
  • Fiksēta procentu likme no 8.0% (procentu likme tiek noteikta individuāli, ņemot vērā klienta kredītriska līmeni);
  • Atmaksas termiņš – līdz 8 gadiem;
  • Bez pirmās iemaksas;
  • Kredīta izskatīšanas un noformēšanas maksa - 9 EUR;
  • Par katru izsniegto kredītu virs 1000 EUR, jāiegādājas 1 paja (14.23 EUR);
  • Kredīta pirmstermiņa atmaksa bez papildus maksas, ietaupot procentu maksājumus;
  • Neizejot no mājām - iespēja aizpildīt PROVIZORISKĀS KREDĪTA FORMAS PIETEIKUMU attālināti, kas sniedz atbildi par kredīta piešķiršanas iespējām.

* Paju iegāde

  1. Paja ir biedra ieguldījuma daļa Sabiedrības pamatkapitālā
  2. Sabiedrības biedriem var būt atšķirīgs paju skaits