Lai saņemtu Pūres kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus, jākļūst par tās biedru!


Par  krājaizdevu sabiedrības biedriem var būt pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kurai: 

  1. Jābūt pilngadīgam Tukuma novada (Tukuma un Kandavas pilsētas, Cēres, Degoles, Džūkstes, Engures, Irlavas, Jaunpils, Jaunsātu, Lapmežciema, Lestenes, Matkules, Pūres, Sēmes, Slampes, Smārdes, Tumes, Vānes, Viesatas, Zantes, Zemītes, Zentenes pagasta) iedzīvotājam;
  2. Un/vai nekustamā īpašuma īpašniekam;
  3. Un/vai strādā novada teritorijā;
  4. Jāiepazīstas ar Sabiedrības STATŪTIEM.
  5. * Jāiemaksā iestāšanās nauda 7.11 EUR;
  6.  * Jāiegādājas  paja 14.23 EUR vērtībā;
  7.  Biedru uzņemšana notiek klātienē.

Krājaizdevu sabiedrības būtība ir biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs,  kurš spēj apmierināt biedru ikdienas vajadzības, iesaistot šajā procesā pašus cilvēkus. Krājaizdevu sabiedrības pamatuzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai, veicinot taupību un veidojot resursus biedru kreditēšanai, sekmētu viņu labklājību.
Krājaizdevu sabiedrības biedri ir vienlaicīgi tās īpašnieki un klienti - krājaizdevu sabiedrība pieder visiem biedriem un tikai biedri var saņemt pakalpojumus. Lai kļūtu par biedru, ir jāiegādājas vismaz viena paja, kas nosaka biedra īpašuma tiesības sabiedrībā. Visiem biedriem ir vienādas tiesības krājaizdevu sabiedrības kontrolē, jo neskatoties uz paju skaitu, kas pieder biedram, balsošanā katram ir tikai viena balss.
* Iestāšanās maksa
Kooperatīvās sabiedrības biedra naudas iemaksa, kas paredzēta ar viņa uzņemšanu saistīto izdevumu segšanai.
* Pajas
Fiziskās vai juridiskās personas ieguldījums kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.
  E-pasts: pureskrediti@gmail.com (saziņa ar klientu/biedru)

                                pureskks@inbox.lv

    Mob.tālr.: 28388272