kredīti

Piedāvājam patēriņa kredītus, auto kredītus un kredītus nekustamā īpašuma iegādei fiziskām personām saskaņā ar Sabiedrības Kredītpolitiku.

Kredītu noformēšana un biedru apkalpošana notiek klātienē Pūres KKS telpās - Kontakti.

Aizdevuma saņemšanai iesniedzamie dokumenti (KREDĪTU ŅĒMĒJAM un/vai GALVOTĀJAM):

 • Pase vai personas apliecība;
 • Laulātā pase vai personas apliecība;
 • Izziņa no darbavietas par darba līguma termiņu un mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem sešiem mēnešiem vai izdruka no VSAA -  https://latvija.lv/Saites;
 • Norēķinu konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem, kurā uzrādīti ienākošie un izejošie darījumi;
 • Kredīta pieprasījums, kuru aizpilda uz vietas Sabiedrībā / Apliecinājumu par galvojumu aizpilda uz vietas Sabiedrībā;
 • gada ienākumu deklerācija;
 • Citi dokumenti.

  Dokumenti nodrošinājuma noformēšanai:

Hipotekārajiem kredītiem

 • Nekustamais īpašums, kas reģistrēts Zemesgrāmatā (dzīvoklis, māja, zeme)
 • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • Zemesgrāmatu apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

Kreditēšanas speciālists var pieprasīt papildus dokumentus, kas var apstiprināt kredīta pieteikumā norādīto informāciju par biedram piederošo mantu utt.

 • Kredīts (līdz 25% no pašu kapitāla)  – līdz 15 000 EUR;
 • Fiksēta procentu likmes sākot no 8.0% (procentu likme tiek noteikta individuāli, ņemot vērā klienta kredītriska līmeni);
 • Atmaksas termiņš – līdz 8 gadiem;
 • Bez pirmās iemaksas;
 • Kredīta izskatīšanas un noformēšanas maksa - 9 EUR;
 • Par katru izsniegto kredītu virs 1000 EUR, jāiegādājas 1 paja (14.23 EUR);
 • Komisijas maksa par skaidras naudas izmaksu1% apmērā par katru darījumu sākot no  100.00 EUR - 7 000.00 EUR;
 • Kredīta pirmstermiņa atmaksa bez papildus maksas, ietaupot procentu maksājumus;
 • Neizejot no mājām - iespēja aizpildīt PROVIZORISKĀS KREDĪTA FORMAS PIETEIKUMU attālināti, kas sniedz atbildi par kredīta piešķiršanas iespējām.

PROVIZORISKĀ KREDĪTA FORMAS PIETEIKUMS!


* pAJU IEGĀDE

1. Paja ir biedra ieguldījuma daļa Sabiedrības pamatkapitālā

2. Pajas var iemaksāt tikai naudā

3. Sabiedrības biedriem var būt atšķirīgs paju skaits