Kredīti

Pūres KKS  izsniedz patēriņa  un hipotekāros kredītus fiziskām personām. Lai biedri spētu uzlabotu savas saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, izsniedzam kredītus dažādiem mērķiem:

 • Mājokļa iegādei/remontam
 • Auto iegādei/remontam
 • Mācībām
 • Medicīnai
 • Un citu mērķu sasniegšanai saskaņā ar Sabiedrības Kredītpolitiku.

Kredītu noformēšana un biedru apkalpošana notiek klātienē Pūres KKS telpās -  Kontakti.

Aizdevuma saņemšanai iesniedzamie dokumenti:

 • Pase vai personas apliecība 
 • Laulātā pase vai personas apliecība
 • Izziņa no darbavietas par darba līguma termiņu un mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem sešiem mēnešiem vai izdruka no VSAA -  https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts
 • Norēķinu konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem, kurā uzrādīti ienākošie un izejošie darījumi

  Dokumenti nodrošinājuma noformēšanai:

Hipotekārajiem kredītiem

 • Nekustamais īpašums, kas reģistrēts Zemesgrāmatā ( dzīvoklis, māja, zeme)
 • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumentu kopijas, uzrādot orģinālus;
 • Zemesgrāmatu apliecības kopija, uzrādot orģinālu;

Galvojums

 • Pase vai personas apliecība
 • Izziņa no darbavietas par darba līguma termiņu un mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem sešiem mēnešiem vai izdruka no VSAA -  https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts
 • Norēķinu konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem, kurā uzrādīti ienākošie un izejošie darījumi

Sabiedrības darbinieks, nepieciešamības gadījumā atļauj veikt piekļuvi pie  datora, lai biedrs elektroniski sagatavotu mēneša vidējo darba samaksas izziņu par pēdējiem 6 mēnešiem.

Kreditēšanas speciālists var pieprasīt papildus dokumentus, kas var apstiprināt kredīta pieteikumā norādīto informāciju par biedram piederošo mantu utt.

Kredītu veidi

 Kredītu                         veidi                                 
Procentu likme        
 Termiņš Nodrošinājums
Patēriņa kredīti
   
 līdz 500 EUR
 22%    līdz 6 mēnešiem
 ķīla vai galvojums
 līdz 1000 EUR
 20%   līdz 12 mēnešiem
  ķīla vai galvojums
 līdz 2000 EUR
 18%   līdz 24 mēnešiem  ķīla vai galvojums
 līdz 25% no pašu kapitāla
 14% - 16%
   līdz 8      gadiem
  ķīla vai galvojums
 Hipotekārais kredīts
   
 līdz 25% no pašu kapitāla
 8% - 12%
 līdz 8 gadiem ķīla

Par katru izsniegto kredītu virs 1000.00 EUR, jāiegādājas 1 paja.

Informācijai!

 • Iegūsti papildus informāciju un esi zinošs finanšu pakalpojumos. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi KLIENTU SKOLU.