Noguldījumi

Noguldījums – naudas līdzekļu glabāšana Sabiedrības kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. Noguldījumu piesaistīšanas noteikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Krājaizdevu sabiedrību likumu, Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un Sabiedrības Statūtiem izstrādā Sabiedrības valde un apstiprina Sabiedrības kopsapulce.

  1. Bezprocentu konts
  2. Pieprasījuma noguldījums
  3. Uzkrājuma noguldījums
  4. Termiņa noguldījums 
  5. Pilngadības krājkonts

Informācijai!

  • Saskaņā ar Noguldījuma garantijas likumu , tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz EUR 100 000. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, u.c.   • Iegūsti papildus informāciju un esi zinošs finanšu pakalpojumos. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi KLIENTU SKOLU.