Paju iegāde

Par katru izsniegto kredītu virs 1000.00 EUR, biedram jāiegādājas 1 paja.

                Paju skaits
 Paju summa (EUR)
         Kredīta summa (EUR)
1  Pajas vērtība 14.23 EUR
  
 1 paja
 14.23 EUR
 virs 1000 EUR


*Paja ir biedra ieguldījuma daļa Sabiedrības pamatkapitālā.

*Pajas var iemaksāt tikai naudā.

*Sabiedrības biedriem var būt atšķirīgs paju skaits.