Termiņa noguldījums

Termiņa noguldījuma konts ir Sabiedrības biedru brīvo naudas līdzekļu noguldījums uz konkrētu termiņu.

                           Noguldījuma veids
 Minimālā summa (EUR)
 Termiņš
Gada % likme (EUR)
 Termiņa noguldījums (% izmaksa termiņa beigās)              100.00 6 mēneši
             0.5%
 Termiņa noguldījums (% izmaksa termiņa beigās)               100.00 12 mēneši
              1%
Termiņa noguldījums (% izmaksa termiņa beigās)
               100.00 24 mēneši
             1.5%
 Termiņa noguldījums (% izmaksa termiņa beigās)               100.00 36 mēneši
              2%