Termiņa noguldījums

Termiņa noguldījuma konts ir Sabiedrības biedru brīvo naudas līdzekļu noguldījums uz konkrētu termiņu.

             Noguldījuma veids Minimālā summa (EUR)              Termiņš            
  Gada % likme (EUR)
  Termiņa noguldījumi (% izmaksa termiņa beigās)                    100.00 12 mēneši (1 gads) 4.0%
                   100.00 24 mēneši (2 gadi) 3.0%
                   100.0036 mēneši (3 gadi)                2.0%

* Gada procentu likmes spēkā no (11.10.2023.).