PAKALPOJUMI

  • Pakalpojumi pieejami Pūres KKS biedriem ;
  • Kredītu izsniegšana;
  • Noguldījumu piesaistīšana;
  • Naudas pārskaitījumi biedra uzdevumā no biedra pieprasījuma noguldījuma konta uz jebkuru citu banku Latvijā;
  • Finanšu konsultācijas.
       E-pasts: pureskrediti@gmail.com (saziņa ar klientu/biedru)

                                pureskks@inbox.lv

          Mob.tālr.: 28388272