Pilngadības krājkonts

Pilngadības krājkonts - Pūres KKS biedra nepilngadīgajiem bērniem tiek atvērts līdz 18 gadu sasniegšanai.

 Noguldījuma veids
Minimālā summa (EUR)
 Termiņš Gada % likme (EUR)
 Pilngadības krājkonts (% izmaksa termiņa beigās)
 navLīdz dienai, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu
 1%

E-pasts: pureskrediti@gmail.com (saziņa ar klientiem)
                 pureskks@inbox.lv  

 .