Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība (Pūres KKS) tika dibināta 2000. gada 2. novembrī, to nodibināja 20 Pūres pagasta iedzīvotāji. 

2001. gada 22. martā  saņemta Latvijas Bankas licenci Nr. 164 banku operāciju veikšanai. 

2001. gada 10. maijā Pūres KKS reģistrācija LR uzņēmuma reģistrā ar Nr. 40003545632 – darbības uzsākšana.

2002. gada 19. februārī par Pūres KKS biedru kļūst Pūres pagasta padome. 

2002. gada 25. aprīlī par Pūres KKS biedriem kļūst blakus esošās pagastu padomes – Jaunsātu, Sēmes, Zentenes, kas ļauj šo pagastu iedzīvotājiem iestāties krājaizdevu sabiedrībā. 

2010. gada maijā Pūres KKS uzsāk darbu ar EUR. 

2010. gadā par biedriem var kļūt Tukuma novada iedzīvotāji, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.  2021. gadā pēc Administratīvo teritoriju likuma maiņas paplašinās Tukuma novada teritorija.

Krājaizdevu sabiedrības mērķis ir apmierināt savu biedru saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, kuru nodrošināšanai nepieciešami finanšu līdzekļi, veicināt viņu materiālā dzīves līmeņa paaugstināšanu, dot iespēju biedriem noguldīt savus ietaupījumus uz procentiem, saņemt aizdevumus saskaņā ar Sabiedrības kredītpolitiku, kā arī citus pakalpojumus, kas noteikti Statūtos.
Krājaizdevu sabiedrības uzdevumi ir nodrošināt  biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgiem izcenojumiem.